Schizofrenia – objawy, diagnozowanie i leczenie

Choroba psychiczna jaką jest schizofrenia może dotykać nawet 400 tys. Polaków. Jest jednostką nieuleczalną i cechuje się okresowym nawracaniem objawów, dlatego też osoby na nią cierpiące mają trudności z utrzymaniem pracy oraz tworzeniem relacji międzyludzkich. Czym w istocie jest schizofrenia, jak się ją diagnozuje oraz jak wygląda proces leczenia?

 

Schizofrenia – charakterystyka choroby

 

Schizofrenia jest ciężką i przewlekłą chorobą psychiczną, która cechuje się nieadekwatnym odbiorem oraz przeżywaniem rzeczywistości. Jednostka to znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie, dlatego też osoby na nią cierpiące często są niemalże całkowicie wykluczone z życia i to na nawet na okres wielu lat.

 

Cechą charakterystyczną dla schizofrenii jest to, że objawy mają charakter nawracający i przeplatane są okresami remisji, gdy dochodzi do ich ustąpienia.

 

Typowe objawy schizofrenii

 

Objawy schizofrenii dzieli się na dwie grupy, czyli pozytywne i negatywne. Wśród pozytywnych wskazuje się np. na omamy smakowe, węchowe, wzrokowe oraz słuchowe, czyli spostrzeganie rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją.

 

Wśród negatywnych objawów schizofrenii wyróżnia się przede wszystkim spłycenie emocjonalne, nieumiejętność odczuwania emocji i przyjemności, a także unikanie towarzystwa innych ludzi.

 

Objawy schizofrenii różnią się również ze względu na postać chorobową. W naszym kraju najczęściej diagnozuje się schizofrenię paranoidalną, która cechuje się przekonaniem o byciu prześladowanym.

 

Przyczyny schizofrenii

 

Naukowcom wciąż nie udało się jednoznacznie rozpoznać, jakie są przyczyny schizofrenii. Wskazuje się jednak, że choroba ta wynika z połączenia czynników o podłożu biologicznym, psychologicznym oraz środowiskowym. Dodatkowo u schizofreników dostrzeżono zmiany w budowie mózgu, w tym m.in. pomniejszenie ciała migdałowatego oraz hipokampu.

 

Warto wspomnieć też o znaczeniu dziedziczenia, bowiem rodzice a także rodzeństwo osoby mającej schizofrenię, są aż 10-krotnie bardziej narażeni na jej wystąpienie.

 

Proces diagnozowania schizofrenii

 

Przy diagnostyce schizofrenii niezbędne jest wielowymiarowe podejście. Jeśli objawy pojawiają się powoli i niepokojące dolegliwości narastają w sposób stopniowy, pierwszym etapem może być rozmowa z psychiatrą online odbyta dzięki platformie telemedycznej takiej jak choćby haloDoctor.pl. To odpowiedni sposób zwłaszcza dla tych pacjentów, którzy ze względu na miejsce zamieszkania nie mogą znaleźć psychiatry.

 

Podstawą diagnozy schizofrenii jest wywiad z pacjentem, choć często przydatna jest również rozmowa z rodziną. Istotny jest dodatkowo fakt, że schizofrenia pod względem objawów może przypominać inne zaburzenia i choroby, zwłaszcza we wstępnej fazie, gdy symptomy nie są mocno nasilone. Wtedy etap diagnozowania może trwać zdecydowanie dłużej ze względu na konieczność większej kompleksowości.

 

Proces leczenia schizofrenii

 

Leczenie schizofrenii zawsze jest długotrwałe, przy czym obecnie nieznane są sposoby, które pozwalałyby na całkowite pozbycie się tej jednostki. Podstawą jest więc przyjmowanie różnego rodzaju leków przeciwpsychotycznych, które zawsze dopasowywane są do indywidualnego przypadku każdego pacjenta oraz nasilenia objawów.

 

Co ważne dla samych pacjentów, w ostatnich latach pojawiła się nowa generacja leków na schizofrenię, które niwelują objawy pozytywne i negatywne, a przy tym powodują zdecydowanie mniej objawów pozapiramidowych. Te ostatnie związane są głównie z układem ruchu oraz mogą skutkować mimowolnymi ruchami ciała i jego drżeniem. Inne skutki uboczne wynikające z długotrwałego przyjmowania takich leków to często przyrost masy ciała, napady padaczkowe i wzrost stężenia prolaktyny.

 

Takie skutki uboczne sprawiają, że wielu pacjentów samodzielnie rezygnuje z przyjmowania leków na schizofrenię, co niestety może doprowadzić do zaostrzenia objawów. Dlatego też kluczowe znaczenie ma bliska współpraca z psychiatrą, aby dopasować odpowiednie preparaty.

 

Podstawą w leczeniu schizofrenii jest dodatkowo psychoterapia, która powinna mieć regularny wymiar. Podczas takich spotkań lekarz może omawiać z chorym bieżące problemy i obawy związane z doświadczanymi dolegliwościami. Terapia może skupiać się również na poprawie umiejętności społecznych i komunikacyjnych, które będą pomocne m.in. przy chęci znalezienia pracy.

 

Psychiatra może zalecić także terapię rodziny chorego. Celem jest lepsze zrozumienie choroby przez osoby bliskie, które na co dzień muszą radzić sobie z często bardzo nieprzyjemnymi objawami schizofrenii. Takie konsultacje również mogą obywać się online.

 

Schizofrenia to choroba wykluczająca z normalnego życia, dlatego też tak ważne jest jej właściwe leczenie. W tym celu konieczna jest stała opieka psychiatry, którą można uzyskać również dzięki telemedycynie i platformom takim jak haloDoctor.pl.