Lekarz rodzinny online. Ułatwione konsultacje z lekarzem pierwszego kontaktu

Telemedycyna

Konsultacja lekarska online może być w okresie wzmożonej aktywności wirusów jedyną dostępną dla pacjentów formą kontaktu z lekarzem. Teleporady medyczne ułatwiają izolację osób i skrócają czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

 

Jak uzyskać teleporadę lekarza rodzinnego?

 

Aby uzyskać bezpłatną poradę lekarza rodzinnego bez wychodzenia z domu, należy skontaktować się telefonicznie z przychodnią POZ, przy czym powinna to być w pierwszej przychodnia, do której jesteśmy na stałe zapisani, ponieważ posiada ona naszą dokumentację medyczną. Jeżeli sytuacja jest nagląca, po pomoc medyczną można zwrócić się do innego lekarza dostępnego na wybranej platformie telemedycznej.

 

Informacji o tym, w których placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) można uzyskać poradę lekarską, udzielają m.in. konsultanci bezpłatnej infolinii NFZ, działającej całą dobę, siedem dni w tygodniu pod numerem 800 190 590. Ministerstwo zdrowia oraz NFZ podkreślają, że telemedycyna ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, ponieważ ułatwia izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych, a ponadto rozwiewa obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna oraz skraca czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

 

Zgłaszając się po zdalną poradę lekarską w POZ, pacjent po wstępnym wywiadzie zostanie zapisany w rejestracji na teleporadę. Czas oczekiwania zależy od liczby osób obecnie oczekujących na konsultację. Korzystając tymczasem z usług telemedycznych za pomocą haloDoctor.pl, pacjenci zyskują szereg dodatkowych korzyści:

 

 

Oznacza to, że aby dostać receptę czy zwolnienie lekarskie, pacjenci nie muszą osobiście stawić się w przychodni lub u lekarza rodzinnego. Lekarz online dostępny jest bowiem według grafika, udostępnianego na stronie internetowej, a wszystkie sprawy związane ze zdrowiem można omówić drogą elektroniczną. Jedynie, kiedy lekarz uzna, że konieczna jest wizyta w placówce, pacjent zostanie zapisany na wizytę bezpośrednią oraz poinformowany o terminie. W okresie pandemii, na taką wizytę należy stawić się punktualnie, aby maksymalnie ograniczyć czas przebywania w przychodni.

 

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i regularnie zażywające te same leki, nie muszą osobiście chodzić do lekarza po receptę na kontynuowanie leczenia. Lekarz online - po konsultacji telefonicznej lub internetowej, może wystawić zdalnie eReceptę, którą pacjent odbierze na telefonie SMS-em albo komputerze poprzez e-mail.

 

Zasady udzielania teleporad medycznych

 

eWizyta, czyli porada lekarska lub pielęgniarska na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych lub łączności realizowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które obowiązuje od 5 listopada 2019 r. Zgodnie z zapisami rozporządzenia to lekarz decyduje czy wystarczy konsultacja telefoniczna, czy też konieczna będzie wizyta w gabinecie.

 

Porada telemedyczna jest równoprawnym świadczeniem zdrowotnym, które powinno być udzielane na analogicznych zasadach jak osobista porada w gabinecie. Jedyną różnicą jest pośrednictwo telefonu lub komputera. Zgodnie z podręcznikiem, opracowanym przez Fundację Telemedyczną Grupę Roboczą (organizacja pozarządowa skupiająca liderów rynku usług telemedycznych), polskie prawo i zasady etyki zawodowej dopuszczają udzielanie świadczeń telemedycznych. W ramach takiego świadczenia lekarz może zebrać wywiad, wykonać niektóre badania, wydać zalecenia, wystawić eReceptę lub eZwolnienie. Teleporada lekarzy POZ jest rozliczana w ramach umowy z NFZ.

 

W trakcie teleporady lekarz może także wykorzystać i nadzorować badanie diagnostyczne wykonywane samodzielnie przez pacjenta w domu urządzeniem telemedycznym stanowiącym wyrób medyczny (np. pomiar glikemii, czy EKG).

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy lekarze rodzinni nadal prowadzą konsultacje online?

W okresie epidemii każda przychodnia świadcząca usługi podstawowej opieki zdrowotnej miała obowiązek uruchomienia telekonsultacji. Po zniesieniu stanu epidemii, wiele placówek wróciło do pierwotnych wizyt w gabinetach. Jednak nadal wielu lekarzy prowadzi konsultacje online w ramach prywatnej praktyki na platformach medycznych, które oferują znacznie szerszy zakres usług. 

Czy lekarz wystawi mi e-Skierowanie do innego specjalisty?

Lekarz online wystawi e-Skierowanie do specjalisty, jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, przykładowo: pacjent zgłaszający się do lekarza POZ z widoczną reakcją alergiczną, zostanie skierowany do alergologa, który zleci szereg badań diagnostycznych.  

Czy lekarz POZ przedłuży mi e-Receptę, którą wystawił lekarz specjalista?

W wyjątkowych okolicznościach lub posiadając odpowiedni dokument, lekarz POZ może przedłużyć e-Receptę, którą wystawił inny lekarz specjalista.

Zobacz także

Jak skorzystać z teleporady u lekarza online. L4. eRecepta Telemedycyna w obliczu epidemii koronawirusa – raport dotyczący opinii Polaków | Lekarze online Gdzie do lekarza na wakacjach? Jak rozpoznać grypę dzięki teleporadzie? Jak uzyskać e-Receptę w czasie urlopu? Analiza wyników badań obrazowych przez Internet Wpływ COVID-19 na korzystanie z telemedycyny