E-zwolnienie od lekarza online

E-zwolnienie to dokument o czasowej niezdolności chorego do pracy wystawiany przez lekarza. Lekarz podczas konsultacji – zarówno w gabinecie stacjonarnym, jak i podczas teleporady lekarskiej – loguje się na stronie ZUS-u, aby wypełnić orzeczenie o czasowej niezdolności pacjenta do pracy. Podpisuje je elektronicznie, a zwolnienie trafia bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo jest ono zapisane w panelu lekarza i nie wymaga wydania pacjentowi żadnego druku. Zaletą e-zwolnień jest między innymi to, że pracodawca otrzymuje je niemal od razu, bez konieczności angażowania się pacjenta.

 

Podczas e-Wizyty pacjent może otrzymać zwolnienie bez wychodzenia z domu. Dzięki e-zwolnieniom ograniczane jest ryzyko zakażenia - innych osób i samych siebie.

 

O stanie zdrowia określonej osoby orzeka lekarz po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.

 

Lekarz online może udzielać świadczeń zdrowotnych, w formie:

 

 

To lekarz decyduje czy dla określonego schorzenia możliwe jest dokonanie prawidłowej oceny stanu zdrowia poprzez badanie na odległość, w ramach teleporady, oraz ewentualne wystawienie elektronicznego zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA).

 

Lekarz może podpisać zwolnienie wystawione w aplikacji gabinetowej certyfikatem ZUS.  Warto pamiętać, że w panelu lekarza, wystawiający e-zwolnienie lekarz może mieć podgląd do wcześniejszych zwolnień danego pacjenta.

 

Wystawione poprawnie przez lekarza e-Zwolnienie, podczas konsultacji lekarskiej online, będzie widoczne na PUE ZUS w profilu płatnika, ubezpieczonego i lekarza.

 

Uzyskanie e-zwolnienia podczas porady zdalnej stanowi dla pacjenta ułatwienie, ponieważ:

 

 

Wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz lub asystent medyczny uzyskuje dostęp do danych ubezpieczonego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy lekarz wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz (lub asystent medyczny) będzie wybierał z wyświetlonej listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Lekarz ma możliwość podglądu zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

 

System przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Lekarz może od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

 

Przepisy przewidują, że zaświadczenie lekarskie na formularzu wydrukowanym z systemu jest możliwe w razie braku połączenia internetowego (np. w czasie wizyty domowej) lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. W takich sytuacjach, lekarz ma możliwość skorzystania z formularzy zaświadczeń lekarskich wydrukowanych wcześniej z systemu. Zasadniczą formą jest jednak e-zwolnienie w formularzu e-ZLA.